Een Tak 21 beleggingsverzekering is een vastrentende belegging op middellange termijn:

  • Het kapitaal is 100% gewaarborgd
  • U krijgt een gewaarborgd minimumrendement, mogelijks aangevuld met winstdeelname
  • Sparen of beleggen kan zowel éénmalig of periodiek en is ook mogelijk voor kleine bedragen.
  • De opgebouwde reserve is indien nodig altijd beschikbaar.
  • Er is geen roerende voorheffing indien aan één van de voorwaarden voldaan wordt: het contract moet minimum 8 jaar en 1 dag blijven lopen OF er is een overlijdensdekking van 130% gekoppeld aan het contract en u bent zelf de verzekerde en begunstigde van het contract.

Een tak 21 beleggingsverzekering is een uitermate veilige belegging met een potentieel hoger rendement dan andere vastrentende beleggingen zoals een spaar- of termijnrekening; een kasbon of een obligatie. De meeste maatschappijen bieden ook de mogelijkheid om uw contract aan te vullen met tak 23 fondsen.

Dekervel & Co biedt u deze spaarverzekeringen aan via verschillende verzekeringsmaatschappijen en dit tegen de beste voorwaarden en de laagste kosten op de markt. Een vergelijking van alle spaarverzekeringen kan u vinden op de site van onze partner: www.bankshopper.be.

Voor meer informatie over Tak 21 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer 058/31 44 32 of via mail: info@dekervel.com