Een Tak 23 beleggingsverzekering is een flexibele belegging op lange termijn:

  • Er is geen gewaarborgd kapitaal en er is geen minimumrendement.
  • De opbrengst is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen.
  • Keuze uit een compleet gamma van de beste fondsen voor alle risicoprofielen
  • De premiebetalingen zijn flexibel: bijstortingen zijn altijd mogelijk.
  • Er is nooit geen roerende voorheffing verschuldigd gezien er geen gewaarborgd rendement is.

Op lange termijn bieden tak 23 beleggingsverzekeringen een beduidend hoger rendement dan vastrentende producten. Diverse internationale fondsbeheerders bieden hiervoor een ruim aanbod van verschillende soorten fondsen. De keuze van de onderliggende beleggingsfondsen is afhankelijk van uw risicoprofiel.

Beleggers die slechts een gedeelte van hun kapitaal zonder kapitaalsgarantie wensen te beleggen, kunnen ook kiezen voor een tak 44 contract (combinatie van tak 21 en tak 23 fondsen, naargelang het risico dat ze willen nemen).

Dekervel & Co biedt u deze beleggingsverzekeringen aan via verschillende verzekeringsmaatschappijen en dit tegen de beste voorwaarden en de laagste kosten op de markt.

Voor meer informatie over Tak 23 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer 058/31 44 32 of via mail: info@dekervel.com