Een tak 26 is een kapitalisatiecontract op korte termijn:

  • Het kapitaal is 100% gewaarborgd
  • U krijgt een vooraf bepaald rendement, mogelijks aangevuld met winstdeelname
  • De looptijd kan variëren, maar overschrijdt meestal niet de 8 jaar.
  • Beschikbaar voor vennootschappen en verenigingen, alsook voor particulieren
  • Er is geen verzekerd risico; geen verzekerde en geen begunstigde in het contract
  • Altijd roerende voorheffing op de verkregen rente

Een tak 26 kapitalisatiecontract wordt vaak een verbeterde kasbon genoemd. Het verschil zit hem in de mogelijke winstdeelname en de liquiditeit van het geld. De meeste tak 26 contracten hebben een flexible kostenstructuur, waardoor het geld vrij beschikbaar is. Dit is vooral voor vennootschappen en verenigingen belangrijk. De intresten van een tak 26 worden gekapitaliseerd, waardoor ze het jaar nadien ook mee intresten opbrengen.

Omdat de premietaks op tak 21en tak 23 producten voor vennootschappen en verenigingen 4,4% bedraagt, wordt een tak 26 – waar die belasting niet geldt - voor hen erg interessant. Een tak 26 is onderworpen aan roerende voorheffing, dewelke u in mindering kan brengen van de te betalen vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie over Tak 26 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer 058/31 44 32 of via mail: info@dekervel.com